FITJAR SKULEKORPS

Støttemedlemskap

Fitjar skulekorps har oppretta eit støttelag, som gjer det mogleg for dei som ynskjer å støtta korpset å melda seg inn som støttemedlem i Fitjar skulekorps.