FITJAR SKULEKORPS

Skulekorpset reiser på ulike turar gjennom året; konkurransar, øvingshelger, musikkfestivalar, sommarturar...

Klikk på den turen du vil lesa om i menyen til venstre.

Klikk på korpslogoen oppe til venstre for å koma tilbake til framsida.