FITJAR SKULEKORPS

Skulekorpset reiser på ulike turar gjennom året; konkurransar, øvingshelger, musikkfestivalar, sommarturar...

Klikk på det året og den turen du vil lesa om i undermenyen.

Klikk på korpslogoen/huset for å koma tilbake til framsida.