FITJAR SKULEKORPS

Hausten 2021

. Foto: Helga Rimmereid

Plan for våren 2021 med vaktliste finn de i det første dokumentet under her (sist oppdatert 17.08.21). Oversikt over oppgåvene til foreldrevaktene finn ein HER .

27.-29. august er det oppstartsseminar/øvingshelg med øving, sosialt og speling på Cool tur. Informasjon om helga finn ein i det andre dokumentet under her.

Korleis ein søkjer seg inn i Fitjar skulekorps kan ein lesa HER .

I haust skal korpset  delta i korpskonkurransen Fanafestivalen. Det er viktig at musikantane får ei best mogleg oppleving og meistringskjensle når dei deltek på konkurranse eller større prosjekt. Av den grunn har ein øvingshelg veka før. Å vera med på øvingsseminar er viktig for det musikalske, og det sosiale, og er med på å skapa trivsel og speleglede.

Skulekorpset har fått ei pengegåve i støtte frå Leirvik AS, og takkar for gåva!
 

   


Get Adobe Reader

Read file
 Hausten 2021
Get Adobe Reader

Read file
 Øvingshelg