FITJAR SKULEKORPS

Grasrotandel/støtte

Dei som tippar kan no øyremerkja 5 % av innsatsen til frivillige lag og organisasjonar. Fitjar Skulekorps er eit av dei laga ein kan øyremerkja midlar til. Dette er ein fin måte å styra overskuddet i Norsk-Tipping til lokale formål, og me vonar at de er med på å støtta skulekorpset ved å gje dykkar grasrotandel til skulekorpset og ved å minna andre om at dei kan gjera det same.

   


 Grasrotandel Read file