FITJAR SKULEKORPS

Presseomtale

Fitjar skulekorps er ein viktig og aktiv aktør i kulturlivet i bygda, og får med jevne mellomrom omtale i pressa.

Du kan lesa artiklar frå Fitjarposten og Sunnhordland, der skulekorpset er omtala, ved å klikka på dei ulike emna i menyen til venstre.

Klikk på korpslogoen oppe til høgre for å koma tilbake til framsida.