FITJAR SKULEKORPS

Støtte frå Fjord1

Etter ei svært annleis 17.mai-feiring ynskte Fjord1 å gjera ekstra stas på nokre av dei flotte korpsa som finnes, og Fitjar skulekorps var av dei heldige og fekk 10 000,- i støtte til sitt arbeid frå Fjord1. Fjord1 ynskjer at pengane vert  nytta til å spre musikkglede ved framtidige konsertar, innkjøp av nye instrument eller andre kjekke eller viktige føremål i korpsarbeidet.

Fitjar skulekorps takkar for gåva!