FITJAR SKULEKORPS

17. mai 2021

17. mai-feiringa 2021 var nok ein gong prega av koronapandemien med strenge smitteverntiltak. Det var likevel eit rikhaldig program på Fitjar, og musikantar frå Fitjar skulekorps var ein naturleg og viktig del av det som skjedde.  Det var ikkje høve til fysisk oppmøte på programpostane, men ungdomsrådet sørgde for at alle som ville kunne følgja programmet digitalt.
Nokre av sendingane er framleis tilgjengeleg på youtube.

Musikantar frå skulekorpset deltok under flaggheisinga ved rådhuset kl 08.00, speling ved Fitjar bu- og behandlingssenter og Havnahuset, og nokre spelte i samband med kransenedlegginga utanfor kyrkja. Det vart gjort stas på musikantane med pølser, brus og is i Fitjar kultur- og idrettsbygg
 

 

Flaggheising:

https://www.youtube.com/watch?v=NGYU0QW_rS8&list=PLGw9mEsJbFzoKtLLqH19B3ifpnHnW_w-G

Program utanfor kyrkja:

https://www.youtube.com/watch?v=2tsaZAqUBV4