FITJAR SKULEKORPS

Junior-øvingshelg september 2011

Juniorøvingshelg, september 2011