FITJAR SKULEKORPS

Våren 2022

I dokumentet under her får ein oversikt over viktige datoar for skulekorpset for våren 2022 (gjeld i hovudsak hovudkorpset, aspirantane får eigne beskjedar)

   


Get Adobe Reader

Read file
 Våren 2022