FITJAR SKULEKORPS

Aspirantar

Fitjar skulekorps ynskjer nye aspirantar velkomne kvar haust. Korpset har ei slik ordning at ein melder seg inn i Fitjar kulturskule, og får der i fyrste omgang undervising på kornett. Etterkvart kan ein skifta til andre instrument. Elevane har undervising ein gong i veka. Etter eit år som aspirantar tek elevane til i skulekorpset. Dei som går i skulekorpset har i tillegg fortsatt gruppeundervising i kulturskulen.
Elevavgifta i kulturskulen er er 1 473,- pr halvår (med moderasjon for søsken og fleire plassar). Aspirantundervisinga føregår i  speilsalen i Fitjar kultur- og idrettsbygg. Elevane låner instrument av skulekorpset.

Søknadsfrist for kulturskulen er 1. mai, med utvida søknadsfrist for aspirantopplæring til 1. juni.

Skuleåret 2018/19 har korpset 6 aspirantar
Skuleåret 2017/18 har korpset 8 aspirantar
Skuleåret 2016/17 har korpset 7 aspirantar
Skuleåret 2015/16 har korpset 7 aspirantar
Skuleåret 2014/15 har korpset 9 aspirantar
Skuleåret 2013/2014 har korpset 8 aspirantar.
Skuleåret 2012/2013 har korpset 4 aspirantar.
Skuleåret 2010/2011 har korpset 11 aspirantar.
Skuleåret 2009/10 hadde korpset 9 aspirantar.
Skuleåret 2008/09 hadde korpset 11 aspirantar.

Klikk på korpslogen/huset oppe til venstre for å koma tilbake til framsida.