FITJAR SKULEKORPS

Bli med på tur til Smedaholmen

NB! Det er eigen skyss til Smedaholmen om søndagen for korpsfamiliane (Sjå skrivet om øvingshelga)