FITJAR SKULEKORPS

Loppemarknad 2016

Som dei fleste veit, vart det ikkje "Korps på tur midlar" på oss i år.
Difor kjem me til å arrangera Loppemarknad.Dette skjer truleg i oktober.
Me vil oppfordra alle foreldre og andre kjente til å byrja å samla lopper!
Me har lagringsplass dersom nokon har ting dei vil ha ut av huset.

Det vert ikkje tatt imot klede,sko,store møblar,kvite og brunevarer,madrasser.
Alt anna er av interesse,men må vera heilt og reint!

Dersom nokon kan tenkja seg å vera med å planleggja eit kjekt og inntektsbringande
Loppemarkned hadde det vore supert.Me treng 2 personar til dette.
Alle innspel på korleis ein kan tjena mest mulig vert tatt imot med takk!

Ta kontakt med Kari på tlf.414 02 845 dersom du har lopper eller ynskjer å vera med
i kommiteen.
 
Get Adobe Reader Read file
 Loppmarknad 2016