FITJAR SKULEKORPS

Takk for støtte!

Me i Fitjar Skulekorps ynskjer å takka Fitjarbuen for kjempefin mottaking under flaskeinnsamlinga vår.

Takk for mange flasker, som gav oss ein god sum i korpskassa! Me takkar spesielt Filialen og Spar Larsen for god service. No er me godt i gong med å øva inn marsjar og nasjonalsongar, og ser fram til å treffa dykk igjen på 17. mai.