FITJAR SKULEKORPS

Korpstreff på Stord, april 2010

Fitjar skulekorps deltok på korpstreff på Stord torsdag 22. april saman med andre korps frå Stordøya og Huglo. Korpstreffet fann stad i konsertsalen på Stord vidaregåande skule.

Mange foreldre var med som sjåførar og publikum. Skulekorpset spelte Luna, I hønsegården og Dog Days, og representerte Fitjar på ein fin måte.
Du kan lytta til opptak av Dog Days ved å klikka på notesymbolet under her.

   
Dog Days