FITJAR SKULEKORPS

Korpset si øvingshelg, januar 2010