FITJAR SKULEKORPS

Øvingshelg januar 2010

Aspirantar 2009/10
Aspirantar 2009/10
Aspirantane deltok på si første øvingshelg.
Aspirantane deltok på si første øvingshelg.
Det var kjekt, lærerikt og litt slitsomt...
Det var kjekt, lærerikt og litt slitsomt...
og vart avslutta med bowling saman med heile korpset.
og vart avslutta med bowling saman med heile korpset.