FITJAR SKULEKORPS

Juniorkorps

Juniorkorpset spelar på jubileumskonserten hausten 2010.
Juniorkorpset spelar på jubileumskonserten hausten 2010.

Etter nokre år pause starta ein hausten 2010 med eit eige juniorkorps for dei som var aspirantar året før.Skuleåret 2012/2013 gjekk Fitjar skulekorps vekk frå modellen med juniorkorps. Etter eit år som aspirantar går no musikantane direkte inn i hovudkorpset.


Klikk på korpslogoen/huset oppe til venstre for å koma tilbake til framsida.