FITJAR SKULEKORPS

Fitjar skulekorps

Fitjar skulekorps høyrer heime i Fitjar kommune og øver i Fitjar kultur- og idrettsbygg. Korpset har brass besetning, vart stifta i 1960 og tel i dag 52 medlemmer, inkludert 6 aspirantar.

Klikk på emne i undermenyen for å lesa meir om korpset.

Klikk på korpslogoen/huset for å kome tilbake til framsida.

Søk plass HER.