FITJAR SKULEKORPS

Styret og nemnder m.m.

Styret for korpset 2022. Foto: Helga Rimmereid

STYRET for Fitjar skulekorps 2022:

Styreleiar: Kjell-Aleksander Skogsrud, tlf 970 84 649, e-post: kjell@skogsrud.net
Nestleiar: Gunn Kari Rydland Fjelltun
Skrivar: Kjetil Hjelle
Kasserar: Olav Johannes Oma
+ ein repr. frå skulekorpset:Liv Hanna J Raunholm
+ ein repr. frå musikklaget: ?
Varamedlem: Eirin Sævdal

NEMNDER (kanskje ikkje heilt fullstendig)

ØKONOMI/AKTIVITETSNEMND:
Anita Koppang
Elisabeth Livastøl
Anne Sofie Skumsnes
Anne-Kristin S Rydland

UNIFORMSNEMND:
Marianne Vik

MATERIALFORVALTARAR:
Kjell Otto Gloppen
Dagfinn Brekke

ARKIV/NOTAR:
Dagfinn Brekke

REVISORAR:
Marianne H Aarbø
Rannveig Ottestad

VALNEMND:
Ole Sandvik

WEB-ANSVARLEG/HEIMESIDA:
Helga Rimmereid, helgari@frisurf.no , 975 28 001

DIRIGENT:
Svein Roger Koppang (tlf 986 61 986)
 

Fitjar kulturskule si heimeside finn ein HER.

Klikk på dokumetet under her for å lesa instruksane til dei ulike nemndene.

Klikk på korpslogoen/huset for å koma tilbake til framsida.

   


Get Adobe Reader

Read file
 Instruksar for nemndene i Fitjar skulekorps