FITJAR SKULEKORPS

Styret og nemnder m.m.

STYRET for Fitjar skulekorp 2019:

Styreleiar: Arnhild J. Raunholm E-post: arnhild.jordan.raunholm@haugnett.no 924 22 823
Kitty Træet
Olav Johannes Oma
Astrid K Prestbø

+ ein repr. frå skulekorpset: ?
+ ein repr. frå musikklaget: ?
Varamedlem: Kjetil Hjelle

ØKONOMI/AKTIVITETSNEMND:
Kari K. Prestbø E-post: kari.prestbo@haugnett.no . Tlf. 414 02 845
Anita Koppang
Elisabeth Livastøl
Aina Kristin Haaland
?

UNIFORMSNEMND:
Randi Eiken Brekke tlf 958 17 731
 

MATERIALFORVALTARAR:
Erling Prestbø, mob 454 00 152
Dagfinn Brekke

ARKIV/NOTE:
Geirmund Mikal Drønen


REVISORAR:
Erling Prestbø
Ranveig F. Ottestad

VALNEMND:
Rune Longfjeld Rimmereid
?


WEB-ANSVARLEG/HEIMESIDA:
Helga Rimmereid, helgari@frisurf.no , 975 28 001

DIRIGENT:
Svein Roger Koppang (tlf 986 61 986)
 

Fitjar kulturskule si heimeside finn ein HER.

Klikk på dokumetet under her for å lesa instruksane til dei ulike nemndene.

Klikk på korpslogoen/huset for å koma tilbake til framsida.

   


Get Adobe Reader

Read file
 Instruksar for nemndene i Fitjar skulekorps