FITJAR SKULEKORPS

Våren 2021

Plan for våren 2021 med vaktliste finn de i det første dokumentet under her (sist oppdatert 13.04.21). Oversikt over oppgåvene til foreldrevaktene finn ein HER .

Det kan bli endringar i planen, m.a. dersom koronasituasjonen endrar seg.

Oppdatert skriv om smittevern i Fitjar skulekorps finn ein i det andre dokumentet under her. Om det vert endringar i situasjonen/ein får nye rettningslinjer så kan planen for smittevern i Fitjar skulekorps endrast. Som alle andre stader er hovudpunkta for å bremsa/unngå smittespreiing  fylgjande:
• Sjuke personar skal ikkje delta
• God hygiene, både hand- og hostehygiene
• Inga fysisk nærkontakt mellom personar
• Ingen felles bruk av utstyr/instrument
• Lokalet må vera eigna og stort nok
* Hald avstand!

 

Informasjon om korleis ein søkjer for å verta aspirant i korpset finn ein HER.

Informasjon om korleis ein steller/vaskar messingsinstrumenta finn ein HER.

Informasjon om heimesida, lukka sider og medlemskap på heimsida finn du HER .

   


Get Adobe Reader

Read file
 Våren 2021
Get Adobe Reader

Read file
 Smittevern