FITJAR SKULEKORPS

Våren 2021

Foreløpig plan for våren 2021 er klar og de finn planen i det første dokumentet under her.

Det kan bli endringar i planen, m.a. dersom koronasituasjonen endrar seg. Etter ein roleg oppstart med einetimar er det no klart for fellesøvingar igjen. Første fellesøving vert måndag 25. januar. Frå torsdag 21. januar vert det ordinære gruppetimar. Øvingshelga som er sett opp på Stemnestaden 29.-31. januar vert flytta til Fitjar. Same helg vert alle føresette sett opp på ulike dugnadsoppgåver. Meir informasjon om øvings- og dugnadshelga finn ein HER : .

Oppdatert skriv om smittevern i Fitjar skulekorps finn ein i det andre dokumentet under her. Om det vert endringar i situasjonen/ein får nye rettningslinjer så kan planen for smittevern i Fitjar skulekorps endrast. Som alle andre stader er hovudpunkta for å bremsa/unngå smittespreiing  fylgjande:
• Sjuke personar skal ikkje delta
• God hygiene, både hand- og hostehygiene
• Inga fysisk nærkontakt mellom personar
• Ingen felles bruk av utstyr/instrument
• Lokalet må vera eigna og stort nok
* Hald avstand!

 

Korpset har ansvar for flaggheising ved rådhuset i 2020. Oversikt over "flaggvakter"  og instruks for flagginga finn ein HER .

Informasjon om korleis ein søkjer for å verta aspirant i korpset finn ein HER.

Informasjon om korleis ein steller/vaskar messingsinstrumenta finn ein HER.

Informasjon om heimesida, lukka sider og medlemskap på heimsida finn du HER .

   


Get Adobe Reader

Read file
 Våren 2021
Get Adobe Reader

Read file
 Smittevern