FITJAR SKULEKORPS

Hausten 2020

Styret for skulekorpset kom i slutten av september med ein oppdatert plan for hausten 2020. Det er ein del endringar i haustplanen, hovudsakleg knytta til endring av korpskonkurranse, og med det tidspunkt for øvingshelg m.m. Du finn planen i det første dokumentet under her. Oversikt over oppgåvene til korpsvakta finn ein HER .

Oppdatert skriv om smittevern i Fitjar skulekorps finn ein i det andre dokumentet under her. Om det vert endringar i situasjonen/ein får nye rettningslinjer så kan planen for smittevern i Fitjar skulekorps endrast. Som alle andre stader er hovudpunkta for å bremsa/unngå smittespreiing  fylgjande:
• Sjuke personar skal ikkje delta
• God hygiene, både hand- og hostehygiene
• Inga fysisk nærkontakt mellom personar
• Ingen felles bruk av utstyr/instrument
• Lokalet må vera eigna og stort nok
* Hald avstand!

Invitasjon til årsfesten 14. november finn ein HER .

Korpset har ansvar for flaggheising ved rådhuset i år. Oversikt over "flaggvakter"  og instruks for flagginga finn ein HER .

Informasjon om korleis ein søkjer for å verta aspirant i korpset finn ein HER.

Informasjon om korleis ein steller/vaskar messingsinstrumenta finn ein HER.

Informasjon om heimesida, lukka sider og medlemskap på heimsida finn du HER .

   


Get Adobe Reader

Read file
 Hausten 2020
Get Adobe Reader

Read file
 Smittevern