FITJAR SKULEKORPS

Våren 2020

Det er laga ein foreløbig halvårsplan for korpset for våren 2020 med foreldrevaktliste.
Halvårsplanen, med vaktliste, finn ein i dokumentet under her. Dei føresette  til musikantane i hovudkorpset er sett opp som korpsvakter på måndagsøvingar og øvingshelger, så sjekk opp og noter ned kor tid de har vakt. Informasjon om oppgåvene til korpsvaktene finn ein HER.
 

Det er øvingshelg 10.-12. januar. Foreløbig program:
Fredag
15.00-18.00: Øving i kultursalen
18.00-18.45: Kvelds
18.45-20.30: Aktivitetar
Laurdag
10.00-15.00 Øving
Søndag
13.00  Minigolf på Stord
- På søndag skal musikantane avgårde og spela minigolf på Stord. Det vert felles avreise frå Fitjar kultur- og idrettsbygg kl. 13.00. Styret organiserer transporten, men det trengs ein del sjåførar. Det er fint om dei som har høve til å køyra sender melding om det til Astrid Koløen Prestbø (tlf 976 25 833) innan fredag.  Hugs å gje beskjed om kor mange ein ev har plass til. Det vert først ein runde med minigolf. Så pause med pizza frå Peppes og så til slutt ein til runde med minigolf. Kvar musikant betalar 100,-  som då inkluderer både aktivitet og pizza. Beløpet skal vippsast til Astrid (976 25 833)

19.-26. juni 2020 skal skulekorpset på jubileumstur til Calella i Spania. Informasjon om den turen finn ein HER .

Informasjon om korleis ein søkjer for å verta aspirant i korpset finn ein HER.

Informasjon om korleis ein steller/vaskar messingsinstrumenta finn ein HER.

Informasjon om jubileumsturen til Spania i juni 2020 finn ein HER.

 

   


Get Adobe Reader

Read file
 Våren 2020 med vaktliste