FITJAR SKULEKORPS

Hausten 2019


Det vert ikkje Sotra-festival i november, slik det står i årsplanen. I staden vert det deltaking i korpskonkurransen Fana-festivalen same dato. Styret har laga eit eige skriv med informasjon om Fanafestivalen. Dette skrivet finn ein i det andre dokumentet under her.  Meir generell informasjon om Fanafestivalen finn ein HER . Det vert ekstra øvingar og eigne øvingstider i innspurten fram mot konkurransen (sjå halvårsplanen under her). Musikantane har og fått utdelt øvingsskjema.

Halvårsplan for skulekorpset for hausten 2019, med vaktliste, finn ein i det første dokumentet under her. Dei føresette  til musikantane i hovudkorpset er sett opp som korpsvakter på måndagsøvingar og øvingshelger, så sjekk opp og noter ned kor tid de har vakt. Informasjon om oppgåvene til korpsvaktene finn ein HER.

19.-26. juni 2020 skal skulekorpset på jubileumstur til Calella i Spania. Informasjon om den turen finn ein HER .

Informasjon om korleis ein søkjer for å verta aspirant i korpset finn ein HER.

Informasjon om korleis ein steller/vaskar messingsinstrumenta finn ein HER.

Informasjon om jubileumsturen til Spania i juni 2020 finn ein HER.

 

   


Get Adobe Reader

Read file
 Halvårsplan hausten 2019
Get Adobe Reader

Read file
 Fanafestivalen