FITJAR SKULEKORPS

Foreldreoppgåver -Årsfesten 2018

Dei føresette i korpset er sett opp på ulike oppgåver i samband med årsfesten til korpset laurdag 10. november. Dette gjeld tillaging, baking og rydding.Sjølv om det er musikantane sine namn som står på lista er dette dei føresette sine oppgåver.

Listene finn ein ved å klikka på dokumenta under her.
Get Adobe Reader Read file
 Bakeliste


Get Adobe Reader Read file
 Ryddeliste