FITJAR SKULEKORPS

Temaøving: Univers

Skulekorpset er godt igang med oppkøyringa til NM 2021. Tradisjon tru vart innspurten innleia med temaøving. Med Univers som tema var det mange svarte hol og godt kledde astronautar m.m. på øvinga. Det la ingen dempar på, men var heller ei beriking i innøvinga av NM-stykket Colosseo. Tradisjon tru var det og ekstra god og spennande pausemat denne dagen.