FITJAR SKULEKORPS

Vaffelkonsert, juni 2018

Fitjar skulekorps fekk æra av å opna Fitjar musikklag sin vaffelkonsert i revyteltet søndag 24. juni.

Seks av dei sju aspirantane i korpset starta med å spela to nummer før skulekorpset fekk si andre offentlege gjennomkøyring av NM-stykket sitt Jekyll and Hyde. Både aspirantane og korpset hausta stor applaus.