FITJAR SKULEKORPS

I love korps-hue og -panneband

I samband med Musikkorpsenes år 2018 lanserer Norges musikkorps forbund ei "I love korps"-hua. Mønsteret kjem frå Fitjar skulekorps og mønsteret finn ein i dokumentet under her. Ein kan lesa om hua på Norges musikkorps forbund si heimeside her. I tillegg til hua har Fitjar skulekorps og utarbeida eit mønster for panneband.

Så her er det berre å "hiva seg rundt", kjøpa inn tråd og pinnar og setja i gong å strikka. 
Get Adobe Reader Read file
 Oppskrift hua


Get Adobe Reader Read file
 Oppskrift panneband