FITJAR SKULEKORPS

Øvingshelg og foreldredugnad

Øvingshelg og foreldredugnad Foto: Helga Rimmereid
Øvingshelg og foreldredugnad Foto: Helga Rimmereid

29.-31. januar 2021.


Les meir...

Årsmøte 15.02.21

Årsmøte 15.02.21 Foto: Helga Rimmereid

Det vert årsmøte for Fitjar skulekorps måndag 15. februar kl.17.30


Les meir...

Depositum

Spaniaturen 2020


Les meir...

Halvårsplanen for våren 2021

Halvårsplanen for våren 2021 Foto: Helga Rimmereid
Halvårsplanen for våren 2021 Foto: Helga Rimmereid

er klar. Øvingshelga siste helga i januar er flytta frå Stemnestaden til Fitjar.


Les meir...

God jul!

God jul!  Foto: Helga Rimmereid

* - - * - - * Fitjar skulekorps ynskjer alle ei riktig god jul og eit godt nytt år! * - - * - - *


Les meir...

Julekonsert

Julekonsert Foto: Helga Rimmereid
Julekonsert Foto: Helga Rimmereid

Fitjar skulekorps sin digitale julekonsert er framleis tilgjengeleg på korpset si facebookside.


Les meir...

Advent

Advent  Foto: Helga Rimmereid
Advent Foto: Helga Rimmereid

Tradisjon tru spelte korpset under tenninga av julegrana i sentrum første søndag i advent. Desember vert ellers ikkje heilt som vanleg og styret i korpset har laga ein eigen oversikt over aktiviteten i desember.


Les meir...

Digital konsert

Digital konsert
Digital konsert

Fitjar skulekorps laga til digital konsert 15. november. Konserten vart sendt direkte, men ein kan framleis sjå og høyra konserten på skulekorpset si facebookside.


Les meir...

Bilete frå årsfesten

Bilete frå årsfesten
Bilete frå årsfesten

Det er lagt ut nokre bilete frå årsfesten, til foreldre og musikantar, her på heimesida til skulekorpset.


Les meir...

Skremande oppkøyring

Skremande oppkøyring Foto: Helga Rimmereid
Skremande oppkøyring Foto: Helga Rimmereid

Fitjar skulekorps har starta oppkøyringa fram mot korpskonkurransen Fanafestivalen som går av stabelen nest siste helga i november. Måndag 26. oktober vart oppkøyringa sprita opp med Halloweenøving. (Biletserie)


Les meir...

No kan du bli støttemedlem

No kan du bli støttemedlem
No kan du bli støttemedlem

Styret i skulekorpset har gjennom oppretting av eit støttelag lagt til rettes for at dei som vil kan bli støttemedlem i skulekropset


Les meir...

Støtte frå Fitjar kraftlag

Støtte frå Fitjar kraftlag
Støtte frå Fitjar kraftlag

Frå Fitjar kraftlag har Fitjar skulekorps har fått 30 000,- i støtte til kjøp av nye uniformskle til musikantane.


Les meir...

Smittevern

Smittevern
Smittevern

Foreldre og musikantar må setja seg inn i gjeldande rettningslinjer for smittevern i Fitjar skulekorps, for å hindra spreiing av Covid-19. Oppdaterte retninglinjer er no tilgjengeleg.


Les meir...

God start !

God start !

Skulekorps har hatt ein god start, med først tilbod om sommarspel, så oppstart av gruppeøvingar og fellesøving. Og sist, men ikkje minst, øvingshelg med mykje god øving, mykje sosialt, og fredagspizza frå Videoen for å feira deltakinga i Kammerkappleiken (digital korpskonkurranse) i juni.


Les meir...

Støtte frå Fjord1

Støtte frå Fjord1
Støtte frå Fjord1

Fitjar skulekorps har fått 10 000,- i støtte frå Fjord1, med oppmodig om å fortsetja å spre musikkglede.


Les meir...

Ny fana

Ny fana Foto: Helga Rimmereid
Ny fana Foto: Helga Rimmereid

Under avsluttinga av korpsåret 2019/20 fekk skulekorpset overrekt den nye korpsfana som er bestilt i samband med at korpset fyller 60 år i år. Korpset tar med dette sommarferie, og forventar oppstart av haustsemesteret i august ein gong. Hugs: Det er lurt å blåsa litt i ferien og!


Les meir...

Har du lyst å spela i Fitjar skulekorps!

Har du lyst å spela i Fitjar skulekorps! Foto: Helga Rimmereid
Har du lyst å spela i Fitjar skulekorps! Foto: Helga Rimmereid

Fitjar skulekorps tar inn nye aspirantar hausten 2020. Ein kan verta med i korpset ved å søkja plass i Fitjar kulturskule på messingsinstrument. Kulturskulen står for aspirantundervisinga, men ein vert samstundes med i skulekorpset.


Les meir...

Flagging ved rådhuset

Flagging ved rådhuset Foto: Helga Rimmereid
Flagging ved rådhuset Foto: Helga Rimmereid

Fitjar skulekorps har i år ansvar for flagginga ved Fitjar rådhus på offentlege flaggdagar, og oppgåva er fordelt på dei føresette.


Les meir...

Med hatt, våren 2020

Med hatt, våren 2020 Foto: Helga Rimmereid
Med hatt, våren 2020 Foto: Helga Rimmereid

Skulekorpset hadde si tradisjonelle temaøvinga 25. mai. Med tema HATT var det mange ekstra flotte musikantar å sjå både på den yngste og den eldste korpsgruppa denne måndagen. Styret i korpset har laga ein "korona-revidert" plan for resten av våren, og denne innheld både konkurransespeling og avslutting.


Les meir...

17.mai-stemning

17.mai-stemning Foto: Helga Rimmereid
17.mai-stemning Foto: Helga Rimmereid

På trass av surt ver og koronarestriksjonar, stilte skulekorpset trufast opp med marsjar og nasjonalsongar ulike stader i bygda under 17. mai-feiringa 2020.


Les meir...

Fitjar skulekorps i digitalt bursdagsselskap

Fitjar skulekorps i digitalt bursdagsselskap Foto: Helga Rimmereid
Fitjar skulekorps i digitalt bursdagsselskap Foto: Helga Rimmereid

Fitjar skulekorps deltok i avisa Sunnhordland sitt digitale bursdagsshow "Hurra".


Les meir...

Våren 2020

Våren 2020 Foto: Helga Rimmereid
Våren 2020 Foto: Helga Rimmereid

Måndag 2. mars starta korpset med mobilfrie øvingar. Alle telefonar vart samla inn i eit "mobil-hotell" på starten av øvinga. Det var kjøpt inn nokre sjakkspel og ulike kortstokkar og kortspel som musikantane kunne bruka i pausen. Dette såg ut til å slå an og alt var i bruk på den første øvinga dette vart teke fram.


Les meir...

Strategiplan

Strategiplan Foto: Helga Rimmereid
Strategiplan Foto: Helga Rimmereid

Fitjar skulekorps har som mål å vera ein trygg og inkluderande arena for musikalsk og sosial utvikling. Strategiplanen sier noko om korleis ein ynskjer å jobba for å nå dette målet.


Les meir...

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! Foto: Helga Rimmereid

Heile Fitjar skulekorps ynskjer alle fylgjerar, supportera og bygdefolk ei god jul og eit riktig godt nytt år!


Les meir...

Bilete frå julekonserten

Bilete frå julekonserten Foto: Helga Rimmereid

i Fitjar kyrkje søndag 8. desember 2019


Les meir...

Juletonar i kyrkja

Juletonar i kyrkja Foto: Helga Rimmereid
Juletonar i kyrkja Foto: Helga Rimmereid

Fitjar skulekorps opna årets julekonsert i Fitjar kyrkje 2. søndag i advent. Fitjarposten var på plass og skreiv om konserten


Les meir...

Desember 2019

Desember 2019 Foto: Helga Rimmereid
Desember 2019 Foto: Helga Rimmereid

Skulekorpset var med å skapte flott julestemning under arrangementet i sentrum 1. søndag i advent. Musikantane stilte med juletonar både ved opninga av miljøgata, ulike stader i sentrum, ved sjukeheimen og aldersheimen og ved tenninga av julegrana. Det einaste som står att no i desember er gruppeøvingar, juleavslutting og julafta-speling.


Les meir...

Konfettikorpset på 2. plass i Fanafestivalen

Konfettikorpset på 2. plass i Fanafestivalen Foto: Helga Rimmereid

Fitjar skulekorps kom på ein strålande flott 2. plass i 2. divisjon brass under korpskonkurransen Fanafestivalen 2019. I tillegg til sølvpokalen henta musikantar frå korpset heim tre andre pokalar.


Les meir...

25 000,- til nye instrument

25 000,- til nye instrument
25 000,- til nye instrument

Fitjar skulekorps har motteke ei gåve på 25 000,-, til nye instrument, frå Sparebanken vest.


Les meir...

Våren 2020

Våren 2020 Foto: Helga Rimmereid
Våren 2020 Foto: Helga Rimmereid

Styret i korpset har laga eit utkast til plan for korpset for våren 2020.


Les meir...

Skremande oppkøyring til konkurranse

Skremande oppkøyring til konkurranse Foto: Helga Rimmereid
Skremande oppkøyring til konkurranse Foto: Helga Rimmereid

Laurdag 16. november skal Fitjar skulekorps delta i korpskonkurransen Fanafestivalen som går av stabelen i Nestun kulturhus. Skulekorpset spelar i 2. divisjon brass og skal på scenen kl. 12.15. Måndag 28.oktober starta innspurten for alvor med Halloween-øving med utkledning med premiering og ekstra god og skummel pausemat. NB! EIGNE ØVINGAR OG ØVINGSTIDER FRAM MOT FANAFESTIVALEN!


Les meir...

Hausten 2019

Hausten 2019 Foto: Helga Rimmereid
Hausten 2019 Foto: Helga Rimmereid

Det nermar seg konkurranse, advent og jul. Skulekorpset lader opp med øvingshelg 8.-10. november, og laurdag 9.november er det årsfest for korpset. Vidare blir det konkurransespeling, julegrantenning, julekonsert og julegudsteneste-speling. Og salet av den populære adventskalenderen til skulekorpset startar i desse dagar.


Les meir...

Kjekk øvingshelg på Huglo

Kjekk øvingshelg på Huglo Foto: Helga Rimmereid
Kjekk øvingshelg på Huglo Foto: Helga Rimmereid

30. august til 1. september hadde skulekorpset ei kjekk og god øvingshelg på Huglo. 37 musikantar og ein del vaksne var innlosjerte, og øvde, på Huglo skule. Etter mykje øving, god mat og sosiale aktivitetar vart helga avslutta med gratiskonsert der 40 frammøtte fekk høyra det imponerande resultatet etter all øvinga.


Les meir...

Strålande nøgde

Strålande nøgde Foto: Helga Rimmereid
Strålande nøgde Foto: Helga Rimmereid

Skulekorpset hadde førebudd seg godt, og leverde ei svært god framføring av konkurransenummeret sitt, Sinfonietta No 2, under NM for brass-skulekorps i Stavanger i slutten av juni 2019. Den flotte framføringa resulterte i ein strålande flott 6. plass i 2. divisjon, og svært gode tilbakemeldingar frå domarane.


Les meir...

Flott vaffelkonsert

Flott vaffelkonsert Foto: Helga Rimmereid
Flott vaffelkonsert Foto: Helga Rimmereid

Både aspirantane og hovudkorpset spelte under Vaffelkonserten til Fitjar musikklag i revyteltet søndag 16. juni.


Les meir...

Paukefest

Paukefest Foto: Helga Rimmereid
Paukefest Foto: Helga Rimmereid

Under øvinga måndag 20. mai vart dei nye paukene, som skulekorpset og musikklaget har fått kjøpt, innvia (opna) med snorklypping. Det er støtte frå Fitjar kraftlag som har gjort kjøpet mogleg, og representantar derifrå samt representantar for musikklaget og styret i skulekorpset var til stades under snorklyppinga.


Les meir...

Sola og korpset strålte på 17. mai

Sola og korpset strålte på 17. mai Foto: Helga Rimmereid
Sola og korpset strålte på 17. mai Foto: Helga Rimmereid

Det var ein strålande flott 17. mai på Fitjar, og skulekorpset var tradisjon tru med og skapte nasjonaldagssemning med flotte nasjonalsongar og fengande marsjar.


Les meir...

Stor suksess med Disney

Stor suksess med Disney  Foto: Helga Rimmereid
Stor suksess med Disney Foto: Helga Rimmereid

Fitjar skulekorps og Fitjar musikklag med solistar og dansarar gjorde stor suksess under premieren på Disneyshowet Disney around the world fredag 15. mars 2019.


Les meir...

På nett!

På nett!
På nett!

Fitjar skulekorps har no fått si eiga heimeside.


Les meir...

Fitjar tok Sotra med storm

Fitjar tok Sotra med storm Foto: Helga Rimmereid
Fitjar tok Sotra med storm Foto: Helga Rimmereid

- i bilder...


Les meir...

Vart lagt merke til

Vart lagt merke til Foto: Helga Rimmereid
Vart lagt merke til Foto: Helga Rimmereid

Fitjar skulekorps si deltaking i Sotrafestivalen 2018 vart lagt godt merke til!


Les meir...

Prisdryss over Fitjar skulekorps på Sotra

Prisdryss over Fitjar skulekorps på Sotra Foto: Helga Rimmereid
Prisdryss over Fitjar skulekorps på Sotra Foto: Helga Rimmereid

Fitjar skulekorps kunne jubla over 1. plass i 2. divisjon og heile 7 pokalar under Sotrafestivalen 2018.


Les meir...

Med lokal kraft i kvar tone!

Med lokal kraft i kvar tone! Foto: Helga Rimmereid
Med lokal kraft i kvar tone! Foto: Helga Rimmereid

Fitjar kraftlag støttar Fitjar skulekorps.


Les meir...
Passord og innlogging Treng du tilgang til lukka sider? Bruk snarvegen Få medlemslogginn (nederst på sida i mobilversjonen, nederst i venstre spalte i pc-versjonen) Les meir...
Grasrotmidlar Støtt skulekorpset når du tippar! Les meir...