FITJAR SKULEKORPS

Sommarkonsert, juni 2010

Skulekorpset og aspirantane deltok på kulturskulen sin sommarkonsert 3. juni. Korpset opna si avdeling med marsjen When Johnny comes marching home. Du kan høyra den ved å klikka på notesymbolet under her. Ei kornettgruppa spelte Living la vida loca, ei anna gruppe musikkantar spelte Pink Panter.
Aspirantane opna heile konserten med å spela Tre små kinesere.
Alle desse stykka kan du og høyra ved å klikka på det rette notesymbolet under her.

   
Sommarkonsert
Spill When Johnny comes marching home
When Johnny comes marching home

Last ned
Spill Living la vida loca
Living la vida loca

Last ned
Spill Pink Panter
Pink Panter

Last ned
Spill Aspirantane: Tre små kinserer
Aspirantane: Tre små kinserer

Last ned