FITJAR SKULEKORPS

Kalendersal 2022

Fitjar skulekorps sin adventskalender er populær og ei viktig inntektskjelde for skulekorpset.

Alle musikantane har fått utdelt ein bunke med kalendrar som dei skal selja. Det er sett opp salsruter (sjå infoskriv), kalendrane kostar 100,- pr stk og musikantane sin salsperiode er frå 25. oktober til 21. november. På øvinga måndag 21. november må pengane frå salet og salsskjema leverast inn.

 

Lykke til med salet!
(på juleavsluttinga 19. desember vert det trekking av gevinstar mellom alle som har vore med å selt kalendrar)

 

NB! Musikantane har førsterett til å selja kalendrar fram til 6.november. Etter dette kan føresette i tillegg selja kalendrar på arbeidsplassar, via sosiale media m.m.

   


Get Adobe Reader

 Kalenderskriv Read file