FITJAR SKULEKORPS

Øvingshelg og tur til Fodno

Skulekorpset har øvingshelg 26.-28. august 2016, med øvingar i Fitjar kultur- og idrettsbygg, tur til Fodno med overnatting og speling i samband med friluftsgudstenesta ved skulehuset på Fodno. Informasjon om overnattinga og oversikt over oppgåver for dei føresette finn ein ved å klikka på dokumenta under her.
Get Adobe Reader Read file
 Overnattingstur til Fodno


Get Adobe Reader Read file
 Arbeidsoppgåver Fodno