FITJAR SKULEKORPS

Regnfrakkar

Det var ein regnfull 17. mai på Fitjar i 2012 og musikkantane måtte kle seg i regnfrakkar utanpå uniforma.

Ein del musikantar møtte opp ved rådhuset om morgonen utan regnfrakk, og ein god del andre hadde gløymd å prøva regnfrakken og det synte seg at den var altfor liten. Gerd Marit Lunde i uniformsnemnda var på plass med eit heilt bagasjerom fult av utstyr og alle fekk seg ein regnfrakk som passa før toget starta klokka 10.00.
No ynskjer uniformsnemnda at folk leitar opp regnfrakkar dei har heime og som dei ikkje treng lenger, og levera dei attende. Frå dei som har fått ny, større regnfrakk ynskjer nemnda melding om kva størrelse regnfrakk dei har no. Slike meldingar kan sendast til Gerd Marit Lunde på tlf. 952 71 973.
Dei som har ein regnfrakk for mykje kan ta den med på ei måndagsøving.