FITJAR SKULEKORPS

Synlighetspris til korpset - 2015

I samband med Korps på tur-konsertane vann Fitjar skulekorps Norges musikkorps forbund sin synlighetspris, som ein av fire kandidatar.

Grunngjevinga er gode medieomtalar, engasjement i lokalsamfunnet og flott gjennomføring av alle turane. Fitjar skulekorps arrangererte tre Korps på tur-turar. Først ein tur via kulturløypa i sentrum til Rimsvarden, så i Breiavikjo og til slutt til festningsområdet i Stokksneset.