FITJAR SKULEKORPS

Juniorkorps

Etter nokre år pause starta ein hausten 2010 med eit eige juniorkorps for dei som var aspirantar året før.Skuleåret 2012/2013 gjekk Fitjar skulekorps vekk frå modellen med juniorkorps. Etter eit år som aspirantar går no musikantane direkte inn i hovudkorpset.


Klikk på korpslogoen/huset oppe til venstre for å koma tilbake til framsida.