FITJAR SKULEKORPS

Styret og nemnder m.m.

STYRET for Fitjar skulekorps 2022:

Styreleiar: Olav Johannes Oma
Skrivar: Kjetil Hjelle
Kasserar: Bjørn Kristian Grimen
Styremedlem: Kjell Skogsrud
Styremedlem:
Gunn Kari Rydland Fjelltun
+ ein repr. frå skulekorpset
+ ein repr. frå musikklaget
 

NEMNDER (kanskje ikkje heilt fullstendig)

ØKONOMI/AKTIVITETSNEMND:
Anita Koppang
Arnhild Raunholm
Anne-Kristin S Rydland
Helga Rimmereid
Kristine Aarbø


UNIFORMSNEMND:
Marianne Vik

MATERIALFORVALTARAR:
Kjell Otto Gloppen
Dagfinn Brekke

ARKIV/NOTAR:
Dagfinn Brekke

REVISORAR:
Marianne H Aarbø
Rannveig Ottestad

VALNEMND:
Ole Sandvik

WEB-ANSVARLEG/HEIMESIDA:
Kjell Skogsrud, nettside@fitjarskulekorps.no

DIRIGENT:
Svein Roger Koppang (tlf 986 61 986)

Fitjar kulturskule si heimeside finn ein HER.

Klikk på dokumetet under her for å lesa instruksane til dei ulike nemndene.

Klikk på korpslogoen/huset for å koma tilbake til framsida.

   


Get Adobe Reader

 Instruksar for nemndene i Fitjar skulekorps Read file