FITJAR SKULEKORPS

Hausten 2021

. Foto: Helga Rimmereid

Plan for hausten 2021 med vaktliste finn de i det første dokumentet under her (sist oppdatert 12.10.21). Planen gjeld aktiviteten til hovudkorpset. Aspirantane får eigne beskjedar om det dei skal delta på. Oversikt over oppgåvene til foreldrevaktene finn ein HER .

Fitjar Skulekorps er trekt som vinnar til ABBs sponsorfond og har fått tildelt ei gåve på 25.000,-. Skulekorpset er svært takksame for gåva!

Skulekorpset har no teke juleferie. Det er ikkje gruppeøving torsdag 16. desember, og grunna koronasituasjonen vert det ikkje speling på julafta.

 

Oversikt over viktige datoar våren 2022 finn ein HER .

 

Skulekorpset fekk våren 2021 ei pengegåve/støtte frå Leirvik AS, og korpset takkar så mykje for gåva!
 

   


Get Adobe Reader

 Hausten 2021 Read file