FITJAR SKULEKORPS

Hausten 2021

. Foto: Helga Rimmereid

Plan for hausten 2021 med vaktliste finn de i det første dokumentet under her (sist oppdatert 12.10.21). Planen gjeld aktiviteten til hovudkorpset. Aspirantane får eigne beskjedar om det dei skal delta på. Oversikt over oppgåvene til foreldrevaktene finn ein HER .

Fitjar Skulekorps er trekt som vinnar til ABBs sponsorfond og har fått tildelt ei gåve på 25.000,-. Skulekorpset er svært takksame for gåva!

Søndag 28. november har skulekorpset ansvar for arrangementet rundt julegateopninga. Musikantane skal spela og dei føresette er sett opp på ulike små oppgåver. Oversikt over oppgåver og planen for dagen finn ein i det andre dokumentet under her.

 

Oversikt over viktige datoar våren 2022 finn ein HER .

 

Skulekorpset fekk våren 2021 ei pengegåve/støtte frå Leirvik AS, og korpset takkar så mykje for gåva!
 

   


Get Adobe Reader

Read file
 Hausten 2021
Get Adobe Reader

Read file
 Julegateopning