FITJAR SKULEKORPS

Korpstreff , Stord 2012

Klikk på den aktuelle saka i menyen til venstre for å lesa artikkel frå Fitjarposten.
Klikk på korpslogoen oppe til høgre for å koma attende til framsida.