Fitjar Skulekorps
FITJAR SKULEKORPS
 • Korpset    • Årsplanar    • Turar    • Foto    • Lydfiler    • Presseomtale    • Interne skriv    • Ymse    • Dirigent-hjørna    • Aspirant-sider    • Brassanova     • Gjestebok  

 

 

   Ymse
    - Loppemarknad 7. september
    - Loppemarknad 2016
      Loppemarknad 29. oktober 2016
      Loppemarknad i kulturhuset 29.10. 2016
    - Loppemarknad 2018
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 1 068 627

 

 

 

Loppemarknad 2016
 

Som dei fleste veit, vart det ikkje "Korps på tur midlar" på oss i år.
Difor kjem me til å arrangera Loppemarknad.Dette skjer truleg i oktober.
Me vil oppfordra alle foreldre og andre kjente til å byrja å samla lopper!
Me har lagringsplass dersom nokon har ting dei vil ha ut av huset.

Det vert ikkje tatt imot klede,sko,store møblar,kvite og brunevarer,madrasser.
Alt anna er av interesse,men må vera heilt og reint!

Dersom nokon kan tenkja seg å vera med å planleggja eit kjekt og inntektsbringande
Loppemarkned hadde det vore supert.Me treng 2 personar til dette.
Alle innspel på korleis ein kan tjena mest mulig vert tatt imot med takk!

Ta kontakt med Kari på tlf.414 02 845 dersom du har lopper eller ynskjer å vera med
i kommiteen.
 
Get Adobe Reader Read file
 Loppmarknad 2016


Utskriftsvennlig versjon

 

 

Klikk på korpslogoen for å koma tilbake til framsida !