Print this page
Hausten 2017
 
 

I dokumentet under her finn de planen for hausten 2017.

Ny, oppdatert, plan vart lagt ut 24. oktober! NB! Merk: endring av øvingstidspunkt torsdag 16.november !

Planen gjeld i hovudsak for hovudkorpset, og ikkje aspirantane, om ikkje aspirantane er nemnd særskild.  Det kan koma endringar på planen. 

 

 

NB! 

NM for skulekorps 2018 skal vera i Bergen i samband med Landsfestivalen som skal vera der 28. juni til 1. juli.

Ta kontakt med web-ansvarleg Helga Rimmereid, helgari@frisurf.no / 975 28 001 om du ikkje klarer få opp dokumentet eller har andre utfordringar med heimesida.

Klikk på korpslogoen oppe til høgre for å koma attende til framsida. 
Get Adobe Reader

Read file
 Hausten 2017
Get Adobe Reader

Read file
 Sotrafestivalen 2017